המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ובפנקס מאגרי המידע של עיריית רעננה שמספרו: 700047746